Styrelse

Hans Hansson, Ordförande, Ledamot, AB Durgo

Bengt Andersson, Ledamot, FM Mattsson Mora Group AB

Mats Åström, Ledamot, LK Systems AB

Pia Lagerlöf, t f Ledamot och sekreterare, Teknikföretagens Branschgrupper AB