Standardisering

Svensk Armaturindustri och medlemsföretagen är aktiva i SIS standardiseringsgrupp TK 198 "Vatten - och Avloppssystem". Särskilt arbetsgrupperna 164 "Vattenförsörjning" och 165 "Avloppsteknik".

Vi är även aktiva i SIS/TK 519 ”Energimärkning av tappvattenarmatur”.

Arbetsgrupperna diskuterar hur Sverige ska förhålla sig till internationella standarder bland annat gällande tappvattenkranar, duschar etc.

För mer info se denna länk till SIS eller denna korta presentation.