CEIR

Svensk Armaturindustri är medlemmar i den europeiska branschorganisationen CEIR.

logo-ceir-new-version-colou
CEIR består av den europeiska tillverkande armaturindustrin.

CEIR arbetar med branschens gemensamma intressen, t ex inom det tekniska, lagstiftnings och forskningsområdena.

CEIR ska bland annat

  • delta i forskning, testning och andra aktiviteter så att industrin utvecklas
  • verka för standardisering utifrån europeiska specifikationer för bättre säkerhet samt kvalitet och lämna förslag till sådana standarder

CEIR har tre produktkommitteer med tillhörande tekniska grupper:

  1. PC 1 Sanitary Valves
  2. PC 2 Building Valves
  3. PC 3 Industrial Valves

Grupperna finns för att behandla industrispecifika problem med gemensamma ekonomiska, tekniska och forskningsintressen.


Länk till CEIR hittar du här.

CEIR på LinkedIn.