Om Svensk Armaturindustri

Sverige har en lång tradition av tillverkande armaturföretag. Branschen har utvecklats till att vara en toppmodern industri som tillverkar produkter med modern design efterfrågade över hela världen. Vi levererar produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna högkvalitativa badrums - och köksarmaturer. Likaså tillverkar vi produkter som används för att minska energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.

Svensk Armaturindustri är branschorganisationen för företag som tillverkar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Föreningen har funnits sedan 1961. Vi representarar branschen i olika frågor såsom standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Fokus för verksamheten anpassas efter branschens behov, den senaste tiden har verksamheten fokuserat på svensk och europeiska regler för armaturmaterial. Föreningen gör gemensamma tester samt utvecklar testmetoder. Vi arbetar också just nu med energieffektiviseringsfrågor.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Svensk Armaturindustri!

Ordförande i Svensk Armaturindustri är Mikael Hansson, FM Mattsson Mora Group.

Ordförande i Svensk Armaturindustri är Mikael Hansson, FM Mattsson Mora Group.