Föreningsnyheter


Konjunkturprognos november 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2019.

Konjunkturprognos november 2018

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2018.

Svensk Armaturindustris personuppgiftspolicy

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet och vill skydda personuppgifter på bästa sätt. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den

Svanenmärkta hus

Svanen förklarar vad materialtillverkare ska tänka på gällande Svanenmärkta hus. Olika typer av material och produkter ger olika poäng då

LK Systems AB ny medlem i Svensk Armaturindustri

Från och med 2017 välkomnar vi LK Systems AB som ny medlem i föreningen! LK Systems AB säljer egenutvecklade VVS-system

Tolkning av nya krav för produkter i tappvatteninstallationer enligt BBR 21

I samband med att Boverket beslutat om en förlängd övergångsperioden för det nya regelverket för bly i BR 21 har

Boverkets strategi för material i kontakt med dricksvatten

Boverket presenterade i Juni 2016 sin strategi för material i kontakt med dricksvatten. Strategin är framtagen efter ett regeringsuppdrag om

Boverket har beslutat om förlängd övergångsperiod för de nya blyreglerna

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att

CEIR får ny teknisk sekreterare

CEIR har en ny teknisk sekreterare from den 16 december 2015, Mr Julien Chalet (e-post: jchalet@profluid.org, tel: +33 1 47

CEIR får ny ordförande och generalsekreterare

Vid mötet valdes även Anne Claire Rasselet till generalsekreterare för CEIR. Hon efterträder Stephanie Uny.