Det här får du

Även tillverkare och handelsföretag inom armaturbranschen behöver en branschförening. Dagens situation för armaturbranschen liknar många andra i den bemärkelsen att det händer mycket. Stora förändringar i och med harmoniseringen av regelverk och standarder inom EU, ändrade villkor som en konsekvens av nationella och internationella miljökrafter, affärsmässigt förändrade villkor och ökad internationell konkurrens för att bara nämna några områden.

Ett mycket konkret och aktuellt ämne som berör hela branschen och som kräver bevakning, information och åtgärdsplaner är frågan om blyets vara eller icke vara i mässingen. Svensk Armaturindustri bevakar och påverkar aktivt utvecklingen i denna viktiga fråga genom engagemanget i CEN/TC 164.

Svensk Armaturindustri har verkat för branschens intressen sedan föreningen bildades 1961. Genom föreningen får medlemmarna:

  • Ett forum för diskussion. På föreningens vår- och höstmöten, träffar du ledande personer inom branschen, deltar på studiebesök och lyssnar till intressanta föredrag.
  • En möjlighet att påverka omvärlden. Kansliet finns hos Teknikföretagen med dess nätverk av specialister, lobbyister och jurister.
  • Möjlighet att deltaga i SIS Tekniska kommittéer för standarder inom armaturområdet, där föreningen är medlemmar.
  • Ta del av föreningens arbete i olika projekt, t ex gällande materialprovning.
  • Ta del av den Europeiska branschorganisationen CEIR´s arbete.
  • Mervärde genom de övriga frågor föreningen beslutar sig att arbeta med. Praktiskt kan detta arbeta handla om att fånga, tolka och distribuera information om regler och lagar, gemensam inköpsförhandling vid mässor, arbeta för tydligare leverans- och inköpsvillkor m.m.

Vi bifogar beskrivning av våra verksamhetsområden, medlemsförteckning samt blankett för ansökan om medlemskap. Kontakta oss gärna för ytterligare information om föreningen och medlemskapet!

Vi vill med detta brev erbjuda er en möjlighet att pröva på ett medlemskap under ett år till ett förmånligt pris.

Med vänliga hälsningar
SVENSK ARMATURINDUSTRI