Kalendarium

CEIR Congress äger rum i maj-juni 2017 i Bryssel, Belgien.

BREXIT – Vad ska vi företag tänka på?

Brexit som inträffar i slutet av mars 2019 innebär många förändringar för företag i Sverige på ett eller annat sätt.

Stockholm

1 februari 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-13

Vårmöte

Svensk Armaturindustris vårmöte hålls den 9-10 maj 2019 hos LK Systems i Malmö.

Malmö

9 - 10 maj 2019

Plats LK Systems, Malmö

CEIR General Assembly

CEIR General Assembly hålls den 17-18 juni 2019 i Barcelona.

Barcelona

17 - 18 juni 2019

Plats Barcelona, Spanien