Kalendarium

CEIR Congress äger rum i maj-juni 2017 i Bryssel, Belgien.

Svensk Armaturindustri höstmöte

Höstmöte med Svensk Armaturindustri hålls den 4-5 december 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

4 - 5 december 2019

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm