Kalendarium

CEIR Congress äger rum i maj-juni 2017 i Bryssel, Belgien.

Vårmöte

Svensk Armaturindustris vårmöte hålls den 9-10 maj 2019 hos LK Systems i Malmö.

Malmö

9 - 10 maj 2019

Plats LK Systems, Malmö

CEIR General Assembly

CEIR General Assembly hålls den 17-18 juni 2019 i Barcelona.

Barcelona

17 - 18 juni 2019

Plats Barcelona, Spanien