Tolkning av nya krav för produkter i tappvatteninstallationer enligt BBR 21

I samband med att Boverket beslutat om en förlängd övergångsperioden för det nya regelverket för bly i BR 21 har KIWA skickat ut ett tolkningsdokument. Syftet med tolkningsdokumentet är att förtydliga vad som gäller kring typgodkännande och att underlätta för producenter att säkerställa giltighet av typgodkännande för produkter. Det nya regelverket medger provning både enligt EN15664 (4MS-metoden) och NKB. För frågor kring dokumentet kontakta KIWA.

Här kan du läsa mer.


Nyheter


Konjunkturprognos november 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2019. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Konjunkturprognos november 2018

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2018. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Svensk Armaturindustris personuppgiftspolicy

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet och vill skydda personuppgifter på bästa sätt. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den

Svanenmärkta hus

Svanen förklarar vad materialtillverkare ska tänka på gällande Svanenmärkta hus. Olika typer av material och produkter ger olika poäng då