Boverkets strategi för material i kontakt med dricksvatten

Boverket presenterade i Juni 2016 sin strategi för material i kontakt med dricksvatten. Strategin är framtagen efter ett regeringsuppdrag om att förtydliga ansvarsförhållanden kring dricksvatten och material i kontakt med dricksvatten. Boverket konstaterar att det behövs ytterligare förtydliganden av de regler som finns i dag för att en byggherre enkelt ska kunna avgöra om en produkt är lämplig eller inte. Boverket menar att det ska vara möjligt att på ett bättre sätt kunna se vilka material, standarder, gränsvärden och utvärderingsdokument som ska eller bör användas när en produkts eller materials lämplighet ska bedömas. Myndigheten vill också att Kemikalieinspektionen, Swedac, Livsmedelsverket och Boverket tillsammans informerar om sina ansvarsområden och om nuvarande regler.

Här kan du läsa mer.


Nyheter


Konjunkturprognos november 2018

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2018. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Svensk Armaturindustris personuppgiftspolicy

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet och vill skydda personuppgifter på bästa sätt. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den

Svanenmärkta hus

Svanen förklarar vad materialtillverkare ska tänka på gällande Svanenmärkta hus. Olika typer av material och produkter ger olika poäng då

LK Systems AB ny medlem i Svensk Armaturindustri

Från och med 2017 välkomnar vi LK Systems AB som ny medlem i föreningen! LK Systems AB säljer egenutvecklade VVS-system