Boverket har beslutat om förlängd övergångsperiod för de nya blyreglerna

Boverket införde den 1 juli 2014 ett allmänt råd om bly i tappvatten i Boverkets byggregler (BBR). Rådet innebär att mängden bly i vatten vid tappställen i kök och tvättställ inte bör överstiga vissa angivna värden. När det allmänna rådet infördes, angavs en övergångstid på två år till den 1 juli 2016. Boverket har nu beslutat att förlänga tidsfristen till den 1 juli 2017.

Mer information på Boverkets hemsida.


Nyheter


Konjunkturprognos november 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2019. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Konjunkturprognos november 2018

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2018. Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Svensk Armaturindustris personuppgiftspolicy

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet och vill skydda personuppgifter på bästa sätt. Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den

Svanenmärkta hus

Svanen förklarar vad materialtillverkare ska tänka på gällande Svanenmärkta hus. Olika typer av material och produkter ger olika poäng då