Välkommen till Svensk Armaturindustri!

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur.

Svensk Armaturindustri

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Vi levererar produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna högkvalitativa badrums – och köksarmaturer. Likaså tillverkar vi produkter som används för att minska energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.

Föreningen har funnits sedan 1961 och arbetar med bland annat med tekniska, standard – och lagstiftningsfrågor. Svensk Armaturindustri arbetar också kontinuerligt med att utveckla branschens relationer med myndigheter och andra intresseorganisationer.

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet

Höstmöte med Svensk Armaturindustri!

Svensk Armaturindustris höstmöte hålls den 4-5/12 hos Teknikföretagen i Stockholm

Vårt medlemserbjudande

Svensk Armaturindustri har verkat för branschens intressen sedan

Vi tycker

Här publicerar vi artiklar, rapporter, pressmeddelanden, publikationer, remissvar och annat.