Välkommen till Svensk Armaturindustri!

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur.

Svensk Armaturindustri

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Vi levererar produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna högkvalitativa badrums – och köksarmaturer. Likaså tillverkar vi produkter som används för att minska energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.

Föreningen har funnits sedan 1961 och arbetar med bland annat med tekniska, standard – och lagstiftningsfrågor. Svensk Armaturindustri arbetar också kontinuerligt med att utveckla branschens relationer med myndigheter och andra intresseorganisationer.

Svensk Armaturindustri värnar om personlig integritet

Tech Network seminarium 2 oktober

Vårt medlemserbjudande

Svensk Armaturindustri har verkat för branschens intressen sedan

Vi tycker

Här publicerar vi artiklar, rapporter, pressmeddelanden, publikationer, remissvar och annat.