Kalendarium


Svensk Armaturindustri vårmöte

Vårmötet med Svensk Armaturindustri hålls den 3-4 maj 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

3 - 4 maj 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

CEIR General Assembly

CEIR General Assembly hålls den 7-8 juni 2018 i Gardone Riviera, Italien.

Italien

7 - 8 juni 2018

Plats Gardone Riviera, Italien