Tolkning av nya krav för produkter i tappvatteninstallationer enligt BBR 21

I samband med att Boverket beslutat om en förlängd övergångsperioden för det nya regelverket för bly i BR 21 har KIWA skickat ut ett tolkningsdokument. Syftet med tolkningsdokumentet är att förtydliga vad som gäller kring typgodkännande och att underlätta för producenter att säkerställa giltighet av typgodkännande för produkter. Det nya regelverket medger provning både enligt EN15664 (4MS-metoden) och NKB. För frågor kring dokumentet kontakta KIWA.

Här kan du läsa mer.


Nyheter


Svanenmärkta hus

Svanen förklarar vad materialtillverkare ska tänka på gällande Svanenmärkta hus. Olika typer av material och produkter ger olika poäng då

LK Systems AB ny medlem i Svensk Armaturindustri

Från och med 2017 välkomnar vi LK Systems AB som ny medlem i föreningen! LK Systems AB säljer egenutvecklade VVS-system

Tolkning av nya krav för produkter i tappvatteninstallationer enligt BBR 21

I samband med att Boverket beslutat om en förlängd övergångsperioden för det nya regelverket för bly i BR 21 har

Boverkets strategi för material i kontakt med dricksvatten

Boverket presenterade i Juni 2016 sin strategi för material i kontakt med dricksvatten. Strategin är framtagen efter ett regeringsuppdrag om