MAID


IWCC


MAID


IWCC


Plumbing fitting and tubulure, isolated on white background

Verksamhetsbeskrivning


Här kan du läsa Svensk Armaturindustris Verksamhetsplan.

Valves & Fittings of Sweden


The member companies embrace firms manufacturing and marketing both industrial valves and actuators as well as sanitary valves and fittings. The association is the accepted channel for consultation by government departments, national bodies, user industries and customer organisations. Its membership covers not only large but medium and small companies, and its structure is designed to serve their joint interests and needs in most economic and technical aspects.

The association is a member of and supports and participates in the activities of CEIR (Comité Européen de l’Industrie de la Robinetterie), which is the European federation representing this trade.

The association has its secretariat within the Association of Swedish Engineering Industries, Teknikföretagen i Sverige. Teknikföretagen has some 3 000 member companies with 300 000 employees. The object of the association is to reinforce its member companies’ international competetiveness and longterm profitability. The fields of activities are mainly: economic policy and business trends, collective negotiations and agreements, the environment, research and developement, product requirements and trade policy, training policies, business law. The association is active in international cooperation through its membership of CEIR.

Mikael_Hansson-ÅR_1
New chairman of Valves & Fittings of Sweden is Mr Mikael Hansson, FM Mattsson Mora Group AB.

Member companies


Fotolia_33606105_S liten

Svensk Armaturindustri tycker


Bild CoC_2_liten

Code of Conduct


Teknikföretagen har därför i samråd med TEBAB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar TEBAB och alla branschföreningar anknutna till TEBAB.

Uppförandekoden medför inte några förändringar av Svensk Armaturindustris verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom TEBAB och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.

Fittings and ball valve with selective focus on thread fittings

Stadgar


Innan ditt företag ansöker om medlemskap i Svensk Armaturindustri är det viktigt att ta del av föreningens stadgar.

Här finner ni Svensk Armaturindustris stadgar.

Bli medlem


Jag vill ansöka direkt om medlemskap. Medlemsansökan.

Vill du veta mer om Svensk Armaturindustri kan du läsa vår verksamhetsplan här.

Jag vill ha information om medlemskap i Svensk Armaturindustri och bli uppringd. Fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

Vi vill ha information om medlemskap i Svensk Armatur

Företag: *

Postadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Kontaktperson: *

E-post: *

Mobiltelefon: *

Telefon: *

Det här får du


Ett mycket konkret och aktuellt ämne som berör hela branschen och som kräver bevakning, information och åtgärdsplaner är frågan om blyets vara eller icke vara i mässingen. Svensk Armaturindustri bevakar och påverkar aktivt utvecklingen i denna viktiga fråga genom engagemanget i CEN/TC 164.

Svensk Armaturindustri har verkat för branschens intressen sedan föreningen bildades 1961. Genom föreningen får medlemmarna:

 • Ett forum för diskussion. På föreningens vår- och höstmöten, träffar du ledande personer inom branschen, deltar på studiebesök och lyssnar till intressanta föredrag.
 • En möjlighet att påverka omvärlden. Kansliet finns hos Teknikföretagen med dess nätverk av specialister, lobbyister och jurister.
 • Möjlighet att deltaga i SIS Tekniska kommittéer för standarder inom armaturområdet, där föreningen är medlemmar.
 • Ta del av föreningens arbete i olika projekt, t ex gällande materialprovning.
 • Ta del av den Europeiska branschorganisationen CEIR´s arbete.
 • Mervärde genom de övriga frågor föreningen beslutar sig att arbeta med. Praktiskt kan detta arbeta handla om att fånga, tolka och distribuera information om regler och lagar, gemensam inköpsförhandling vid mässor, arbeta för tydligare leverans- och inköpsvillkor m.m.

Vi bifogar beskrivning av våra verksamhetsområden, medlemsförteckning samt blankett för ansökan om medlemskap. Kontakta oss gärna för ytterligare information om föreningen och medlemskapet!

Vi vill med detta brev erbjuda er en möjlighet att pröva på ett medlemskap under ett år till ett förmånligt pris.

Med vänliga hälsningar
SVENSK ARMATURINDUSTRI

Plumbing parts

Medlemskap


Contact


Swereas nätverk:mtrl i kontakt med dricksvatten


Presentation Jan Nilsson 20130130 PDF Ladda ner
Presentation Jonny Hellman 20130130 PDF Ladda ner
Presentation nätverk 20130130 PDF Ladda ner
Presentation Swerea KIMAB 20130130 PDF Ladda ner
Dricksvatten Inbjudan 20140314 PDF Ladda ner

PM Krav bly


Om regler kring innehåll av bly och andra ämnen i armaturmässing ver mars 20090325 PDF Ladda ner
Kartläggning 20121114 PDF Ladda ner

Orwell


Meeting Invitation Research and hygienic approval processes of materials coming into contact with drinking water 120419 PDF Ladda ner
Protokoll möte 2012-02-16 PDF Ladda ner
Actionlist Orwell 120426 PDF Ladda ner
SUMMARY Meeting Invitation Research and hygienic approval processes of materials coming in contact with drinking water 2012.04.19 PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (41 kb) PDF Ladda ner
Skärtekniskprovning_komprimerad_msidnr.pdf (6277 kb) PDF Ladda ner
Inbjudan möte Nätverk för material i kontakt med dricksvatten.pdf (22 kb) PDF Ladda ner
Protokoll möte 2012-12-05.pdf (509 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell 1202.pdf (126 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (42 kb) PDF Ladda ner
Protokoll möte 2013-01-31.pdf (301 kb) PDF Ladda ner
Några Orwell deltagares Kommentarer till Chalmers rapporten Feb 2013.pdf (31 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-03-07 - slutligt.pdf (481 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (128 kb) PDF Ladda ner
Produktionserfarenheter.pdf (198 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (27 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-04-11.pdf (522 kb) PDF Ladda ner
svalningshastigheter - kund.pdf (206 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-05-08.pdf (518 kb) PDF Ladda ner
Samarbetsavtal 2013-06-11.pdf (450 kb) PDF Ladda ner
Projekt Orwell hemsidan 20130619.pdf (20 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-06-19.pdf (514 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (125 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (32 kb) PDF Ladda ner
Förklaring avzinkning.pdf (62 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-08-15.pdf (527 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-09-18.pdf (527 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (126 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (33 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2013-09-18.pdf (527 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (126 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (33 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll extra telefonmöte 2013-12-06.pdf (350 kb) PDF Ladda ner
140205 letter CW625N.pdf (14 kb) PDF Ladda ner
140205 letter CW625N.pdf (14 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (127 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2014-01-30.pdf (521 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (26 kb) PDF Ladda ner
Rekommendationer_BASTA_BVB_20140227.pdf (249 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (128 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2014-03-20.pdf (525 kb) Ladda ner
Rekommendationer_BASTA_BVB_20140227.pdf (249 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (41 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2014-04-24.pdf (488 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (127 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (29 kb) PDF Ladda ner
140612 Projekt Orwell slutredovisning program.pdf (375 kb) PDF Ladda ner
140612 Projekt Orwell slutredovisning program.pdf (375 kb) PDF Ladda ner
Orwell - Protokoll möte 2014-05-19.pdf (489 kb) PDF Ladda ner
Actionlist Orwell.pdf (127 kb) PDF Ladda ner
Tidplan, Orwell.pdf (29 kb) PDF Ladda ner
Orwell 12 juni 2014.pdf (3344 kb) PDF Ladda ner

Handlingar Boverket


110615 Boverket - White - Rapport Marknadskontroll av VVS-kopplingar PDF Ladda ner
120224 Slutrapport - Marknadskontroll av VVS-produkter PDF Ladda ner
Konsekvensutredning BBR 2015 - Ändring av Boverkets byggregler PDF Ladda ner
Material i kontakt med dricksvatten, delbetänkande 2014 PDF Ladda ner
141219 Remissutlåtande Svensk Armaturindustri Dricksvattenutredningen PDF Ladda ner
150625 Skrivelse till Boverket ang. införande av BFS 2015:3 PDF Ladda ner
141212 Gränsvärde för blyläckage i typgodkända tappvattenprodukter - SP PDF Ladda ner
151104 Protokoll Svensk Armaturindustri VVS Rådet RGF möte med Boverket PDF Ladda ner

Dricksvattenutredningen


Remissutlåtande Svensk Armaturindustri Dricksvattenutredningen material i kontakt med dricksvatten.pdf (96 kb) PDF Ladda ner
Material i kontakt med dricksvatten myndighetsroller och ansvarsfrågor.pdf (1549 kb) PDF Ladda ner

Styrelsemöten


Styrelsemöte 130208

130208 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 130909

130909 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 140214

140214 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 140905

140905 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 150213

150213 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 150917

150917 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Styrelsemöte 160225

160225 Protokoll styrelsemöte PDF Ladda ner

Vårmöten


Vårmöte 2014

140312 Protokoll Föreningsårsmöte 2014 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
140312 Protokoll Vårmöte Svensk Armaturindustri 2014 PDF Ladda ner

Vårmöte 2013

130418 Protokoll Vårmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
130418 Protokoll Föreningsårsmöte 2013 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Vårmöte 2012

120329 Protokoll Vårmöte Svensk Armaturindustri 2012 PDF Ladda ner
120329 Protokoll Föreningsårsmöte Svensk Armaturindustri 2012 PDF Ladda ner

Vårmöte 2011

110331 Protokoll Vårmöte Svensk Armaturindustri 2011 PDF Ladda ner
110331 Protokoll Årsmöte Svensk Armaturindustri 2011 PDF Ladda ner

Vårmöte 2015

150325 Protokoll Föreningsårsmöte Svensk Armaturindustri 2015 PDF Ladda ner
150325 Protokoll Vårmöte Svensk Armaturindustri 2015 PDF Ladda ner

Höstmöten


Höstmöte 2014

141121 Protokoll höstmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Höstmöte 2013

131031 Protokoll höstmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Höstmöte 2012

121115 Protokoll höstmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Höstmöte 2011

111026 Protokoll höstmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Höstmöte 2015

151022 Protokoll höstmöte Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Program


Program vårmöte 2012 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program höstmöte 2012 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program vårmöte 2013 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program höstmöte 2013 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program vårmöte 2014 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program höstmöte 2014 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program vårmöte 2015 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program höstmöte 2015 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner
Program vårmöte 2016 Svensk Armaturindustri PDF Ladda ner

Föreningsformalia


Armatur logga JPG Ladda ner
Stadgar Svensk Armaturindustri 2013 PDF Ladda ner
Resultatrapport 2013 underskrivet PDF Ladda ner
Årsbokslut 2013 underskrivet PDF Ladda ner
Resultatrapport 2014 underskrivet PDF Ladda ner
Årsbokslut 2014 underksrivet PDF Ladda ner
Uppförandekod feb 2015 PDF Ladda ner
Årsbokslut 2015 underskrivet PDF Ladda ner
Resultatrapport 2015 underskrivet PDF Ladda ner

Marketing & Communication


Minutes_M&CC_2012-03-28 PDF Ladda ner
CEIR marketing survey 2012-03-28 PDF Ladda ner

General


Minutes CEIR GA 2013-05-25 PDF Ladda ner
CEIR Position on MD 2014-02-03 PDF Ladda ner
Minutes CEIR GA 2014-05-17 PDF Ladda ner
GA 2015 DRAFT Budget 2016 PDF Ladda ner
GA 2015 Results 2014 PDF Ladda ner
Draft minutes BVAA-CEIR-VDMA 2015-07-16 PDF Ladda ner
CEIR Position Paper - NLF Directives 2015-09 PDF Ladda ner
Minutes CEIR GA 2015-06-13 PDF Ladda ner
Minutes CEIR GA 2016-05-20 PDF Ladda ner

Ecodesign


List of Energy Saving Potential products.pdf (96 kb) PDF Ladda ner
CEIR Position on Policy options Ecodesign study 2014-02-10 PDF Ladda ner
Informal Notes from Ecodesign stakeholder meeting 2013-10-26 PDF Ladda ner
CEIR Position on policy options Ecodesign study 2014-02-03 PDF Ladda ner

CEIR TC Sanitary


Minutes Sanitary TC 2014-11-19 PDF Ladda ner
CEIR Congress 2015 report TC Sanitary PDF Ladda ner
Minutes Sanitary TC 2015-06-18 PDF Ladda ner

CEIR TC BIV


Minutes TCBIV 2014-12-02 PDF Ladda ner
Minutes TCBIV 2015-04-10 PDF Ladda ner
4ms_scheme_for_metallic_materials_part_2015-01-20 PDF Ladda ner
CEIR Congress 2015 TC BIV PDF Ladda ner

Bulletins


CEIR Gazette Jan 2014 PDF Ladda ner
Legislative update Febr 2014 PDF Ladda ner
CEIR Gazette May 2014 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 02/2014 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 03/2014 PDF Ladda ner
Legislative update June 2014 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 04/2014 PDF Ladda ner
Legislative update Sept 2014 PDF Ladda ner
CEIR Gazette Nov 2014 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 01/2015 PDF Ladda ner
Legislative update Febr 2015 PDF Ladda ner
Legislative update April 2015 PDF Ladda ner
CEIR Gazette June 2015 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 03/2015 PDF Ladda ner
Legislative update July 2015 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 04/2015 PDF Ladda ner
Legislative update Oct 2015 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 01/2016 PDF Ladda ner
Legislative update March 2016 PDF Ladda ner
CEIR Information Bulletin 03/2016 PDF Ladda ner
Legislative update July 2016 PDF Ladda ner

Branschnyheter


30 september, 2016
Den 30 september invigdes Trasthagens förskola i Sunnersta, Uppsala. Den nya förskolan är byggd enligt Miljöbyggnad Silver. [...]
30 september, 2016
Idag invigdes Trasthagens förskola i Sunnersta. [...]
20 september, 2016
Om drygt en månad, den 18 oktober, går startskottet för Building Sustainability SGBC16. Professor Johan Kuylenstjärna, World Green Building Council:s VD Terri Wills och arkitekten Karin Kjellson är några av talarna som medverkar under årets konferens. [...]
15 september, 2016
Byggmaterialindustriernas styrelse har utsett Anneli Kouthoofd till ny vd för organisationen med start vid årsskiftet. Hon tar över VD-posten från Monica Björk som går vidare till nya utmaningar. [...]
18 augusti, 2016
Anneli Kouthoofd blir ny vd för Byggmaterialindustrierna från årsskiftet. Hon är i dag vd på Isoleringsfirmornas förening och tar över vd-posten från Monica Björk. – Toppen, kul, intressant och spännande! [...]
????????????????????????????????????

Nyheter


CEIR


logo-ceir-new-version-colou
CEIR består av den europeiska tillverkande armaturindustrin.

CEIR arbetar med branschens gemensamma intressen, t ex inom det tekniska, lagstiftnings och forskningsområdena.

CEIR ska bland annat

 • delta i forskning, testning och andra aktiviteter så att industrin utvecklas
 • verka för standardisering utifrån europeiska specifikationer för bättre säkerhet samt kvalitet och lämna förslag till sådana standarder

CEIR har tre produktkommitteer med tillhörande tekniska grupper:

 1. PC 1 Sanitary Valves
 2. PC 2 Building Valves
 3. PC 3 Industrial Valves

Grupperna finns för att behandla industrispecifika problem med gemensamma ekonomiska, tekniska och forskningsintressen.


Länk till CEIR hittar du här.

CEIR på LinkedIn.

Standardisering


Vi är även aktiva i SIS/TK 519 ”Energimärkning av tappvattenarmatur”.

Arbetsgrupperna diskuterar hur Sverige ska förhålla sig till internationella standarder bland annat gällande tappvattenkranar, duschar etc.

För mer info se denna länk till SIS eller denna korta presentation.

 

Projekt


Projekt Orwell

Projekt Orwell är ett forskning- och utvecklingsprojekt inom Svensk Armaturindustri. Projektet startades i maj 2011 i syfte att utveckla material för att möta såväl marknadens behov som de regelverk avseende utfasning av farliga ämnen (Pb) som branschen ställs inför.

Projektgruppen fokuserar på framtagning och testning av legeringar samt utbyter resultat ifrån produktionstester. Eftersom en harmoniserad standard avseende blandare skiljer sig avsevärt inom Europa, arbetar också projektgruppen med att öka de deltagande företagens förståelse för sambandet mellan existerande standarder/regelverk.

Projektgruppens arbete har lett till en koncentrerad kompetens vad gäller material, produktion och regelverk inom Svensk Armaturindustri. Projekt Orwell stödjer föreningen i sitt arbete att kontinuerligt föra en kvalitativ dialog med myndigheter och organisationer i Norden och Europa. Projektet driver också tvärfunktionella frågor och information för att lyfta insikten i branschen avseende vattenkvalitet, testmetoder samt att skapa förståelse i pågående projekt inom vattenteknologi.
(130619) Orwell ingår även i Industrigruppen för Nordiskt samarbete som drivs av Swerea Kimab (S ) och Sintef (N).

Projekt Orwell har även en kontinuerlig dialog med 4MS, där gruppens arbete bevakas och information utbyts. (130619) Projektet har även bidragit till konkreta lösningar på den aktuella hygien listan, Hygenic Copper Alloy Composition List, som är normgivande inom 4MS länderna, vad gäller godkända legeringar inom dricksvatten. Idag (juni 2013), finns 7 länder som accepterat 4MS arbetet.

Projektledare: Jan Nilsson, Nordic Brass

Projektadministration: Åsa Hansson & Helen Schneider, Svensk Armaturindustri

Följande företag arbetar i projektgruppen:

 • AB Durgo
 • ESBE AB
 • Mattson Metall AB
 • Nordic Brass Gusum AB
 • Oras OY
 • Ostnor AB
 • TA Hydronics AB
 • Trio Perfekta AB
 • Villeroy & Bosch Gustavsberg

Nätverk för material i kontakt med dricksvatten

Svensk Armaturindustri har sedan dess uppstart 2012 varit medlemmar i ”Nätverk för material i kontakt med dricksvatten”. Syftet med nätverket är att samla relevanta aktörer inom området ”material i kontakt med dricksvatten” såsom material- och produkttillverkare, branschföreningar, vattendistributörer, myndigheter och forskare. Nätverket riktar sig både till tillverkare och användare av materialen och drivs av Swerea Kimab. Via nedan länk kan du få mer information om nätverkets aktiviteter.

Aktiviteter


Folder – Vägledning återströmning

Foldern hjälper konsumenter och installatörer att montera blandare på ett korrekt sätt och i vissa installationsfall komplettera med särskilda skydd mot återströmning. I dessa fall är återströmningsskydd viktigt för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Se broschyr.


Vägledning till energideklaranter

Föreningen har tagit fram en broschyr till Sveriges Energideklaranter i syftet att visa hur moderna armaturutrustning är en del av energieffekiviseringsarbetet.

Se broschyr.


SWEREA/KIMAB – Guide for Failure Analysis of Brass

Målet är att en handbok ska ges ut som kan fungera som utbildninsmaterial, stöd vid haveriundersökningar och i kund/leverantörsrelationer. Ett ”multimedia-verktyg” ska göra informationen än mer lättillgänglig och enklare att uppdatera. Handboken ska vara en sammanfattande översikt av dagens kunskaper om skadeundersökning på mässing, som kartlägger effekten av de olika parametrar som inverkar (material, spänning, miljö), det som har observerats, det som vi förstår och inte förstår.

Styrelse


Mikael Hansson Styrelseordförande

Mikael Hansson
Styrelseordförande

Mikael Hansson, Ordförande, FM Mattsson Mora Group AB

Hans Hansson, Ledamot, AB Durgo

Per Norlander, Ledamot, IMI Hydronic Engineering AB

Matti Weineland, Ledamot, Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Mårten Sohlman, Ledamot och sekreterare, TEBAB (Teknikföretagens Branschgrupper AB)

Hem


Välkommen till Svensk Armaturindustri!

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur.

Svensk Armaturindustri

Svensk Armaturindustri – branschorganisationen för företag som tillverkar och levererar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Vi levererar produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna högkvalitativa badrums – och köksarmaturer. Likaså tillverkar vi produkter som används för att minska energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.

Föreningen har funnits sedan 1961 och arbetar med bland annat med tekniska, standard – och lagstiftningsfrågor. Svensk Armaturindustri arbetar också kontinuerligt med att utveckla branschens relationer med myndigheter och andra intresseorganisationer.

Vårt medlemserbjudande

Svensk Armaturindustri har verkat för branschens intressen sedan

Vi tycker

Här publicerar vi artiklar, rapporter, pressmeddelanden, publikationer, remissvar och annat.

Home


Valves & Fittings of Sweden

Valves & Fittings of Sweden is the recognized national trade organisation representing the mutual interests of Swedish firms engaged in the design, construction, manufacture, sales and agent sales of valves and fittings.

Extranet


Välkommen till Svensk Armaturindustris interna sida, medlemssidan.

Här kan du söka bland filer i dokumentarkivet.

Sitemap


Föreningsnyheter


Kalendarium


CEIR Congress äger rum i maj-juni 2017 i Bryssel, Belgien.

Om oss


Svensk Armaturindustri är branschorganisationen för företag som tillverkar badrums, köks, fastighets – och industriarmatur. Föreningen har funnits sedan 1961. Vi representarar branschen i olika frågor såsom standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Fokus för verksamheten anpassas efter branschens behov, den senaste tiden har verksamheten fokuserat på svensk och europeiska regler för armaturmaterial. Föreningen gör gemensamma tester samt utvecklar testmetoder. Vi arbetar också just nu med energieffektiviseringsfrågor.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor kring Svensk Armaturindustri!

Ordförande i Svensk Armaturindustri är Mikael Hansson, FM Mattsson Mora Group.

Ordförande i Svensk Armaturindustri är Mikael Hansson, FM Mattsson Mora Group.

Kontakt


Medlemsföretag


Här kan du söka på företag som ingår i Svensk Armaturindustri, samt deras produktutbud.